Diumenge, Gener 20, 2019

BASES I CONVOCATÒRIA DEL 3r CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1. Aquest concurs està obert a tots els artistes majors d’edat, tant locals com foranis, que hi vulguin participar. La inscripció es gratuïta.

2. El concurs es realitzarà durant el dissabte 19 de maig de 2018, dins dels actes de la Festa Major, de 2/4 de 9 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia.

3. La inscripció i el segellat dels bastidors es realitzarà a les oficines de l'Ajuntament, de 2/4 de 9 fins a les10 del matí.

4. Només es presentarà a concurs una obra per artista. L’artista podrà escollir la modalitat i l’estil de pintura que desitgi.

5. Tema: Bellcaire d'Urgell (carrers, places, racons, etc.). No s’admetrà cap obra realitzada fora del municipi. No es podrà emmarcar cap obra.

6. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm).

7. El lliurament de les obres es realitzarà com a hora màxima a dos quarts de dues del migdia en el mateix lloc de les inscripcions.

8. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà la regidoria de Cultura. La decisió serà inapel·lable .

9. Les obres es presentaran sense signar. Un cop el jurat hagi realitzat el seu veredicte, es podran signar.

10. El veredicte del jurat es farà públic el mateix dissabte 19 de maig de 2018 a les 6 de la tarda, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament, on s'exposaran les obres guanyadores.

11. El jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis.

12. Els premis seran els següents: un primer premi de 300 €, un segon premi de 200 € i un tercer premi de 100 €.

13. Les obres guanyadores, que hauran d’anar signades per l’autor, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Bellcaire d'Urgell, així com els drets.

14. Durant el transcurs de certamen l’organització tindrà la màxima cura de les conservació de les obres, però no es fa responsable dels possibles danys.

15. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs.

16. Els participants portaran tot el material que els faci falta per la realització de la seva obra.

17. Si per causes meteorològiques, el concurs no es pogués dur a terme, l’organització podrà determinar una altre data, que serà notificada als participants.

18. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases.