Dijous, abril 26, 2018

Bases Premi Patufet 2017

El Premi Patufet és un concurs de contes adreçats al públic infantil, escrits en català i de temàtica lliure, i es regirà per les següents BASES:

1. Els contes presentats hauran d'ésser inèdits i no haver estat premiats en cap altre esdeveniment. Només es pot presentar una sola narració per participant.

2. Les obres es presentaran escrites amb ordinador, en format Din-A4. El tipus de lletra ha de ser Arial i de mida 12. L'extensió màxima serà de 5 pàgines escrites a una sola cara i a doble espai.

3. Podran participar en el concurs els alumnes de 5è i 6è de primària del col·legi públic Bonavista i els alumnes de 1er i 2n d'e ESO de l'IES Ermengol IV.

4. A les obres només hi constarà el títol i el curs, però no hi haurà cap altra dada de l'autor/a. A més aniran acompanyades d'un sobre tancat. Fora del sobre hi constarà: el títol de l'obra, la categoria en què participa i el pseudònim. Dins del sobre hi haurà les següents dades de l'autor/a: pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI/NIE o passaport.

5. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

6. Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Municipal i passaran a ésser propietat de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell.

7. Els treballs no premiats podran recollir-se a la mateixa Biblioteca Municipal fins al 30 de maig de 2017. No s'enviarà, particularment, cap dels treballs presentats.

8. L'organització es reserva el dret d'alterar les bases. Si això es produís, s'anunciaria oportunament.

9. El fet de participar en aquest premi suposa l'acceptació de les seves bases.

10. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

11. El jurat atorgarà un premi per a cada curs. No obstant això, pot declarar algun premi desert. Els premis consistiran, per a cada curs, en un val de compra per valor de 50 euros en una papereria del poble.

• Termini de presentació dels contes: 13 d'abril de 2017

• Veredicte: Es farà públic el diumenge 23 d'abril de 2017, diada de Sant Jordi, dins de les activitats de la Setmana Cultural.