Diumenge, Gener 20, 2019

El municipi

Situat al sud de la comarca, al límit amb el Pla d'Urgell, a l'esquerra del Segre. El terme és accidentat pels contraforts de la serra d'Almenara. La seua estructura econòmica és agrícola i ramadera. La major part de les terres són regades per les sèquies del canal d'Urgell. Hi ha petites indústries tèxtils, de construcció, agropecuàries i de transformació de farratges.