Diumenge, Gener 20, 2019

Descobreix

L'origen del nom de Bellcaire és objecte de dubte. Podria tenir un origen islàmic, de l'àrab vulgar, Bu-l-khàir, derivat d'Abul-khair, segurament un personatge rellevant vinculat amb la ciutat islàmica de Balaguer però, com altres poblacions que tenen aquest nom, segurament prové d'un "indret bé o bellament escollit".

Per altra banda, Bellcaire s'esmenta en el segle XI com a grafia aglutinada dels mots bell i caire, en el sentit de "bella obra". Probablement seria de procedència occitana i faria referència a la pedra tallada que devia designar la torre primitiva.

Urgell és determinatiu de l'antic comtat d'Urgell.

El municipi se situa al sud de la serra d'Almenara, a la plana regada pel canal d'Urgell. La carretera C-53, que enllaça Tàrrega amb Balaguer, és la principal via de comunicació i travessa el nucli urbà. També finalitza el seu recorregut la carretera LP-3322, que comunica Bellcaire d'Urgell amb Linyola i Mollerussa.

El clima és mediterrani continentalitzat, amb temperatures que superen els 30 graus a l'estiu i baixen dels 0 graus en certs períodes de l'hivern. La primavera i la tardor, com a estacions intermèdies, han tingut un retrocés, pel que fa a la seva durada, en favor de les estacions extremes, esmentades abans.

Des del punt de vista geològic, dins del terme municipal es poden trobar roques detrítiques, gresos i bancs de conglomerats que alternen amb capes argiloses rogenques. Aquestes capes surten a la superfície donant una imatge característica d'aquest indret. També s'hi troben dipòsits de peu de muntanya que es remunten a l'oligocè.

L'activitat econòmica de Bellcaire d'Urgell és principalment agrària. El canal d'Urgell rega la major part de les terres de conreu, en les quals es cultiven cereals, fruita dolça, lleguminoses, hortalisses i, en menor proporció, ametllers i oliveres. També es cultiva farratge, que és aprofitat per dues important indústries de transformació local, La Cooperativa i Transalfals.

La ramaderia té un paper important, especialment pel que fa a la cria de bestiar porcí, boví, oví i de l'aviram. La indústria present a Bellcaire la compon majoritàriament la confecció i l'alimentació, especialment pel que fa als ous.